top of page

雪兰莪瓜拉雪兰莪凤山寺 (Selangor Kuala Selangor Feng San Si)

Updated: May 8

雪兰莪瓜拉雪兰莪凤山寺 (Selangor Kuala Selangor Feng San Si)

  • 地区:雪兰莪瓜拉雪兰莪 Kuala Selangor, Selangor

  • 庙名:雪兰莪瓜拉雪兰莪凤山寺

  • 地址:6, Temple, Jalan Besar, Pasir Penambang, Kuala Selangor, Selangor.

  • 成立年:1925 Established at 1925

  • 主座:李府童子

  • 供奉神明:

  • 福德正神

  • 关帝圣君

  • 註生娘娘